KURUM DOSYA PLANLARI

 

MEBS BAŞKANLIĞI KURUM DOSYA PLANI 

      JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUHABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ (MEBS)’NE İLİŞKİN; 

A.  PLANLAMA,

B.  PROJELENDİRME, 

C.  İKMAL, 

Ç.  İŞLETİM VE YÖNETİM, 

D.  YAZILIM GELİŞTİRME, 

E.  BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK.

 

GENEL SEKRETERLİK KURUM DOSYA PLANI

 

1. J.GN.K.LIĞININ BASIN MENSUBU VE KURULUŞLARI İLE İLGİLİ İLİŞKİLERİNİ YÜRÜTMEK,

 

2. RÖPORTAJ VE ÇEKİMLER İLE İLGİLİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ARACILIĞI İLE GELEN TALEPLERİ CEVAPLAMAK VE KOORDİNE ETMEK,

 

3. J.GN.K.LIĞININ HALKLA İLİŞKİLER KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK,

 

4. VATANDAŞLARDAN, HALKLA İLİŞKİLER KAPSAMINDA GELEN TALEPLERİ KARŞILAYARAK, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEK,

 

5. JANDARMA MÜZESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ DÜZENLEMEK,

 

6. J.GN.K.LIĞI PROTOKOL FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK,

 

7. J.GN.K.LIĞININ HER TÜRLÜ TANITIM FAALİYETLERİNİ DÜZENLEMEK,

 

8. J.GN.K.LIĞI TARİHÇESİNİ HAZIRLAMAK,

 

9. 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN TALEPLERİ CEVAPLANDIRMAK VE J.GN.K.LIĞI BİLGİ EDİNME SİSTEMİNİN MEVZUATA UYGUN OLARAK İŞLEMESİNİ KOORDİNE ETMEK.

STRATEJİ VE DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI KURUM DOSYA PLANI

            İHTİYAÇLARI İLMİ TAHLİLLERE TABİ TUTARAK KAYNAKLARI EN İKTİSADİ VE MÜESSİR ŞEKİLDE KULLANMAK SURETİYLE J.GN.K.LIĞININ PLANLI VE PROGRAMLI, DAİMİ BİR GELİŞME İÇİNDE OLMASINI SAĞLAMAKTIR. BU MAKSATLA AŞAĞIDAKİ GÖREVLERİ KARARGAHIN İLGİLİ ÜNİTELERİYLE KOORDİNELİ OLARAK YÜRÜTÜR.

A.   J.GN.K.LIĞININ BELLİ SÜRELİ KUVVET HEDEFLERİNİ VE BU HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAYACAK İCRACI BAŞKANLIK VE ŞUBELERCE İLGİLİ TALİ HEDEFLERİ PLANLAMAK VE BU KONUDA ANA PRENSİP VE DİREKTİFLERİ HAZIRLAMAK,

B.   KUVVET HEDEFLERİNİN TAHAKKUKU VE MEVCUT DURUMUN İDAMESİ MAKSADIYLA HAZIRLANMIŞ PLANLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ORTA VADEDE KUVVET PLANI VE PROGRAMINI YAPMAK VE KESİNLEŞEN PROGRAMLARIN UYGULAMA DURUMUNU TETKİK VE TAHLİL ETMEK,

C.   HALKLA İLİŞKİLER KONUSUNDA SEMİNER VE KONFERANSLAR DÜZENLEMEK,

Ç.   JANDARMA TEŞKİLATINI TANITICI YAYIN VE DOKÜMANLAR HAZIRLAMAK,

D.   AB İLE İLİŞKİLER ve HUKUKİ MEVZUATIN TAKİP EDİLMESİ VE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAYINLAMAK,

E.        JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ BAŞKANLIK VE MÜSTAKİL ŞUBELERİN İHTİYAÇ DUYACAKLARI HER ÇEŞİT İSTATİSTİKİ BİLGİYİ TAM ZAMANINDA VE DOĞRU OLARAK TOPLAMAK, DEĞERLENDİRMEK VE İLGİLİLERE BİLDİRMEKTİR

 

MALİYE BAŞKANLIĞI KURUM DOSYA PLANI

1.      JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK,

2.      YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLARI  BELİRLEMEK,

3.      VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİ ARTIRACAK YÖNTEMLERİ GELİŞTİRMEK,

4.      HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKAN MALİ KONULARDAKİ İHTİLAFLARI İNCELEMEK VE ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK,

5.      KOMUTANLIK PROGRAMINDA BELİRTİLEN HİZMET VE FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK MALİ VE İKTİSADİ DİREKTİFLER İLE  AÇIKLAMA EMİRLERİNİ YAYIMLAMAK,

6.                 PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI YAPARAK, ÖNERİLERDE BULUNMAK,

7.      MALİYE SINIFI KADROLARININ HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARINA KATILMAK VE  EĞİTİME YÖNELİK KURS VE SEMİNERLERİN PLANLANARAK  İCRASINI SAĞLAMAK,

8.      JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KARARGAH PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI İLE YURT DIŞI MERKEZ ÖDEMELERİNİ YÜRÜTMEK,

9.      HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE KOMUTA KATINA VE KARARGAHA MALİ DANIŞMANLIK YAPMAK.

 

LOJİSTİK KOMUTANLIĞI KURUM DOSYA PLANI

 

1.   LOJİSTİĞİN BEŞ ANA FONKSİYONU OLAN; İKMAL, BAKIM, ULAŞTIRMA, SIHHİ TAHLİYE VE TEDAVİ İLE HİZMETLERİ PLANLAMAK VE İCRASINA NEZARET ETMEK, BU ÇERÇEVE İÇERİSİNDE;

 

      A.  JANDARMA BİRLİK VE KURUMLARINCA HAZIRLANAN İKMAL PLANLARINI DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ YILLIK İKMAL MADDESİ VE ÖDENEK İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK, BUNLARIN TEDARİK, DEPOLAMA VE DAĞITIMINI SAĞLAMAK, 

      B.  JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜTÇESİNİN LOJİSTİK BÖLÜMÜNÜ HAZIRLAMAK, 

      C.  İNŞAAT VE EMLAK FAALİYETLERİNİ PLANLAMAK VE İCRASINA NEZARET ETMEK, 

      Ç.  YURT DIŞI MALZEME ALIMLARINI YAPMAK. 

2.   LOJİSTİK EĞİTİM FAALİYETLERİNİ PLANLAMAK VE İCRASINA NEZARET ETMEK, 

3.   LOJİSTİK SEFERBERLİK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK, 

4.   LOJİSTİK İLE İLGİLİ TÜM YAYINLARIN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK, 

5.   JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINCA NATO İKMAL VE BAKIM AJANSI (NAMSA)’NDAN TEDARİK EDİLEN TÜM İKMAL SINIFLARINA AİT MALZEMELERİN TEDARİKİNDE KOORDİNATÖR BİRİM OLARAK GÖREV YAPMAK,

 

6.   TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SÜREKLİ TEDARİK VE ÖMÜR BOYU DESTEK (CALS) FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJELERİ TAKİP ETMEK, 

7.   JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDEKİ MALZEMELERİN ENVANTER KONTROLÜNÜ YAPMAK VE NATO KODLANDIRMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK, 

8.   LOJİSTİK TEŞKİLATINI SÜREKLİ İNCELEMEK, BU KONUDAKİ YENİLİKLERİ TAKİP ETMEK VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜNYESİNE DAHİL ETMEKTİR. 

9. HER SINIF İKMAL MADDESİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ ONAYLAMAK VE MEVCUT ŞARTNAMELERİN GÜNCELLİĞİNİ TAKİP ETMEK.

 

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI KURUM DOSYA PLANI

 

1. 353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELERİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ HAKKINDAKİ KANUN İLE VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK,

2. JANDARMA GENEL KOMUTANI'NA HUKUKİ KONULARDA MÜŞAVİRLİK YAPMAK,

3. BAĞLI UNSURLARININ GÖREVLERİNİ, MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA YAPMALARINI SAĞLAMAK,

4. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN EYLEM VE İŞLEMLERİNİN HUKUKİ PLATFORMDA İCRASI YÖNÜNDE, KOMUTANA VE KARARGAHA MÜŞAVİRLİK YAPMAK, HER TÜRLÜ EYLEM VE İŞLEMİN HUKUKİ ZEMİNDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK,

5. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NI HUKUK ALANINDA TEMSİL ETMEK, HUKUKİ MÜTALAALAR HAZIRLAMAK,

6. NAKDİ TAZMİNAT KOMİSYON KARARLARININ HUKUKİ ZEMİNDE HAZIRLANMASINI SAĞLAMAK,

7. PERSONELİN AÇIĞA ALINMA, AÇIK KALDIRMA İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK,

8. KOMUTANLIĞA İZAFETEN BAKANLIK ALEYHİNE AÇILAN ADLİ VE İDARİ DAVALARIN TAKİP EDİLMESİ İLE SONUÇLANDIRILMASINI SAĞLAMAK, İDARE ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA MÜTALAA VERMEK, SAVUNMA YAPMAK, VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK,

9. KOMUTANLIĞA İNTİKAL EDEN ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI TAHKİK ETMEK,

10. KOMUTANLIĞA İLGİLİ MERCİLERDEN İNTİKAL ETTİRİLEN KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK YÖNETMELİK, YÖNERGE DÜZENLEME VEYA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİ İNCELEMEK VE DEĞERLENDİRMEK, HUKUKA UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK,

11. JANDARMANIN MEVZUAT İHTİYACINI DOĞRUDAN VEYA TALEP ÜZERİNE BELİRLEMEK, BUNA GÖRE KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK VE YÖNETMELİK TASARILARINI HAZIRLAYIP İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERMEK, TAKİP VE SONUÇLANDIRILMASINI SAĞLAMAK,

12. BAKANLIKLAR VEYA DİĞER KURULUŞLARDAN GÖRÜŞ İSTENEN KANUN, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, TÜZÜK VE YÖNETMELİK TASLAKLARINA KOMUTANLIK ADINA VERİLECEK GÖRÜŞÜ HAZIRLAYIP GÖNDERMEK,

13. GEREKTİĞİNDE MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ OLARAK, T.B.M.M., BAKANLIKLAR VE DİĞER KURULUŞLARDA YAPILACAK TOPLANTI VE KOMİSYON ÇALIŞMALARINA, KOMUTANLIĞI VE GEREKTİĞİNDE BAKANLIĞI TEMSİL ETMEK,

14. 477 SAYILI DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK.

 

ASAYİŞ BAŞKANLIĞI KURUM DOSYA PLANI

 

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVİ, JANDARMANIN SORUMLULUK BÖLGESİNDEKİ EMNİYET VE ASAYİŞ HİZMETLERİNİN, JANDARMAYA YETKİ VEREN KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALINAN, ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE YÖNELİK PLAN VE PRENSİPLERİ ORTAYA KOYARAK, JANDARMANIN SUÇ VE SUÇLULUKLA ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELESİNİ YÜRÜTMEKTİR.

BU KAPSAMDA ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ;

1. JANDARMANIN SORUMLULUK SAHASINDA MEYDANA GELEN TERÖR, ASAYİŞ, TRAFİK VE DİĞER OLAYLARIN TAKİBİ, KAYITLARININ TUTULMASI, DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI,

2. İÇ GÜVENLİK HAREKATI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILMASI VE KONU İLE İLGİLİ PLANLAMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ,

3. ASAYİŞ, TERÖR, TRAFİK VE RUHSAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İHBAR, BİLGİ, ŞİKAYET VE MÜRACAATLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ,

4. CEZAEVLERİNİN HARİCEN MUHAFAZASI İLE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİNİN TAKİBİ,

5. KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA AİT KRİTİK TESİSLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI,

6. ÖZEL MAKSATLI TEŞKİL EDİLEN BİRLİKLERİN ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMASININ VE YURT GENELİNE YAYGINLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASI,

7. RUHSAT İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ,

8. TRAFİK HİZMETLERİ,

9. EMNİYET VE ASAYİŞ PLANLARININ İNCELENMESİ VE PLANLARIN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ,

10. ASAYİŞ KONULARINA İLİŞKİN KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK TASLAKLARININ HAZIRLANMASI, KOORDİNE VE TEKLİFLERDE BULUNULMASIDIR.

  

 

KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

 

KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVİ, ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMALAR SIRASINDA ELDE EDİLEN MADDİ DELİLLERİ BİLİMSEL USULLERLE İNCELEMEK VE DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMAK, ARŞİV KAYITLARINI TUTMAK, SUÇ VE SUÇLULARIN TESPİTİNDE GÜVENLİK KUVVETLERİNE VE ADLİ MERCİLERE YARDIMCI OLMAKTIR.

BU MAKSATLA, KRİMİNAL LABORATUARLAR UZMANLIK SAHASINA GİREN KONULARDA;

1.      JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA BAĞLI BİRİMLER,

2.      DİĞER ASKERİ MERCİLER,

3.      EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ALT BİRİMLERİ,

4.      CUMHURİYET SAVCILIKLARI VE MAHKEMELER,

5.      DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI,

TARAFINDAN GÖNDERİLEN DELİLLERİ, İLMİ ESAS VE USULLERLE İNCELER, DEĞERLENDİRME SONUÇLARINI BİR RAPOR HALİNDE DOĞRUDAN DOĞRUYA TALEPTE BULUNAN MAKAMA GÖNDERİR.

AYRICA, KİMYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, 2313 SAYILI YASA KAPSAMINA GİREN MADDELER İLE İLGİLİ OLARAK 1961 ULUSLARARASI TEK SÖZLEŞMESİ (SİNGLE CONVENTİON) GEREĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE VE UYUŞMAZLIK DURUMUNDA TALEPTE BULUNAN MAHKEMEYE DOĞRUDAN RAPOR GÖNDERMEKTEDİR.

KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞINCA, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE DİĞER KUVVET KOMUTANLIKLARINA, KRİMİNAL UZMANLIK ALANLARINDA PARMAKİZİ, TEKNİK FOTOĞRAFÇILIK, NARKOTİK ELEMANI, KRİMİNAL TAHKİKAT ELEMANI, OLAY YERİ İNCELEME ELEMANI VE PATLAYICI MADDE İMHA UZMANLIĞI TEMEL VE TEKAMÜL KURSLARI VERİLMEKTEDİR.

 EĞİTİM VE OKULLAR DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

             J.GN.K.LIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK, GELİŞTİRMEK, HEDEFLERİNİ BELİRLEMEK, EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ PLANLAMAK, TAKİP VE KONTROL ETMEK, YAPILAN DENETLEMELERLE NOKSANLIKLARI BELİRLEMEK, DÜZELTİCİ TEDBİRLER ALINMASI İÇİN EMİR YAYINLAMAK OLARAK BELİRLENMİŞTİR

 

PERSONEL BAŞKANLIĞI KURUM DOSYA PLANI

1.      JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VAZİFESİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN PERSONELİN TEMİNİ, YETİŞTİRİLMESİ VE MESLEKİ GELİŞİMİNİ AMAÇLAYAN PLANLARIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINI SAĞLAMAK,

2.      BARIŞ VE SEFER DURUMUNA GÖRE PERSONEL İHTİYACINI TESPİT VE TEDARİK ETMEK,

3.      ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİ, MEVCUT KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE ÖNGÜRÜLEN KOMUTANLIK PERSONEL POLİTİKASI, DİREKTİF, PRENSİP VE USULLERE GÖRE YÜRÜTMEK,

4.      PERSONELİN, EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK,

5.      EMEKLİ PERSONEL İLE İLGİLİ YAZIŞMALARI YAPMAK, TALEPLERE CEVAP VERMEK,

6.      YURT İÇİ VE  YURT DIŞI DAİMİ VEYA GEÇİCİ GÖREV VE KURSLARA KATILACAK ADAY PERSONELİN SEÇİM İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK,

7.      PERSONELİN ÖDÜL, CEZA GİBİ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK,

8.      J.ASAYİŞ VAKFI İLE İLGİLİ GÖREVLERİ YÜRÜTMEK,

10. KENDİ KONULARINDA, İDARE ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA MÜTALAA VERMEK, VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK,

9.      YURTİÇİ/YURTDIŞI KURS, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK VE PLANLAMALARINI YAPMAK,

10. PERSONELİN DİSİPLİN VE MORAL DURUMUNU SÜREKLİ OLARAK TAKİP EDEREK GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TEDBİRLER ALMAK,

12 J.KIŞ MİSAFİRHANELERİ  İLE  ÖZEL  EĞİTİM  MERKEZLERİ  MOTEL  TAHSİSLERİNİ PLANLAMAK,

13.EMNİYET VE KAZA ÖNLEME FAALİYETLERİNİ SÜREKLİ TAKİP ETMEK, İNCELEMEK, DEĞERLENDİRMEK, SEBEPLERİNİ TESPİT ETMEK, ÇÖZÜM BULARAK BİRLİKLERE YAYIMLAMAK,

14.J.GN.K.LIĞI KARARGAHININ ARŞİV, GENEL EVRAK, POSTA VE KURYE HİZMETLERİ İLE TERCÜME İŞLERİNİ YÜRÜTMEK,

15. ERBAŞ VE ER CELP VE DAĞITIMLARI İLE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTMEK,

16. SİVİL PERSONELİN (SİVİL MEMUR VE İŞÇİ); TEDARİK, TERFİ, İNTİBAK, NAKİL, İSTİFA VE EMEKLİLİK İLE İŞ AKİTLERİNİN YAPILMASI VE UYGULANMASINA NEZARET ETMEK, DANIŞMANLIK YAPMAK,

17.J.GN.K.LIĞININ ŞEHİT VE YARALILAR İLE İLGİLİ DURUMUNU İNCELEMEK, DEĞERLENDİRMEK, YAPILACAK İŞLEMLERİ TAKİP ETMEK VE MÜRACAATLARA EN SERİ ŞEKİLDE CEVAP VERMEK,

18. KANTİN VE GAZİNOLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK,

19.TSK MEHMETCİK, DAYANIŞMA, ELELE, SAĞLIK VE EĞİTİM VAKIFLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ YÜRÜTMEK,

20.PERSONELİN SİCİL, İLK NASIP, TERFİ, KIDEMLİLİK, KADEME İLERLEMESİ, NASIP DÜZELTME, KIDEM SIRALARININ TESPİTİ VE YAYIMI İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK BUNLARA ETKİ EDEN DURUMLARI TAKİP EDEREK NETİCELERİNE GÖRE İŞLEM YAPMAK,

   Geri