TARİHÇE

    Jandarmanın adli görevlerinin ifası esnasında bilim ve teknolojinin getirdiği tüm imkânların kullanılması, bilimsel teknik ve usullerle suç ve suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlayarak Jandarmanın adli görevlerindeki etkinliğin artırılması amacıyla 21 Aralık 1987 tarihli Jandarma Genel Komutanlığı onayı ile Kriminâl Lâboratuvar kurulması çalışmalarına başlanması, Kriminal Daire Başkanlığı’nın bugünkü yapısında kurulması bakımından temel  teşkil etmiştir.

     Bu kapsamda  lâboratuvar için gerekli olan cihaz ve malzeme ihtiyaçları tespit edilmiş ve bu alanda gereksinim duyulan nitelikli personelin temini faaliyetlerine başlanmıştır. İhtiyaçların tedariki ve eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip Kriminal Daire Başkanlığı, Anıttepe Jandarma Kışlası/Ankara’da 10 Nisan 1993 tarihinde altı lâboratuvar  halinde (Parmak İzi, Grafoloji ve Sahtecilik, Patlayıcı Maddeler, Balistik, Kimya ve Biyoloji) hizmet vermeye başlamıştır. 1994 yılında ise  Teknik Fotoğraf Film ve Ses Analiz Lâboratuvarı kurulmuştur. 2005 yılında; Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığı, Ankara Beytepe'de inşa edilen hizmet binasına taşınmıştır. 2007 yılında Bilişim Lâboratuvarları ve 2011 yılında Yapay İzler İnceleme Lâboratuvarlarının kurulmasıyla bugünkü yapısına kavuşmuştur.

    Kriminâl faaliyetlerin yaygınlaştırılması kapsamında; 1994 yılında Van,2005 yılında Aydın ve 2014 yılında ise İstanbul Jandarma Kriminal Lâboratuvar Amirlikleri teşkil edilerek faaliyetlerine başlamıştır.