HUKUKİ DAYANAK

2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

Görmek İçin Tıklayınız

2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Görmek İçin Tıklayınız

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan  Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Görmek İçin Tıklayınız

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Görmek İçin Tıklayınız

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

Görmek İçin Tıklayınız

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirlikleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

Görmek İçin Tıklayınız

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Görmek İçin Tıklayınız

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Görmek İçin Tıklayınız

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Görmek İçin Tıklayınız

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik  ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Görmek İçin Tıklayınız

Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Görmek İçin Tıklayınız

Sahte Madenî Paraların ve Sikkelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Görmek İçin Tıklayınız

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

Görmek İçin Tıklayınız

Kriminal Laboratuvarlar Yönergesi

Görmek İçin Tıklayınız