Olay yerinden mahkeme safhasına kadar icra edilen tüm kriminal faaliyetleri standart hale getirmek, gelişen teknolojiye paralel olarak lâboratuvarlarda çalışan personelin eğitim seviyesini yükseltmek ve aralarındaki bilgi alışverişini sağlamak maksadıyla düzenli olarak bir araya gelinmesi fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir organizasyondur.

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ülkeler açısından yükümlülükler doğuran nitelikte bir kuruluş olmayan Avrupa Kriminal Lâboratuvarlar Organizasyonu (ENFSI) Avrupa’nın önde gelen lâboratuvar yöneticileri tarafından 20 Ekim 1995’de kurulmuş olup, faaliyetlerini ENFSI Tüzüğüne göre yürütmektedir.

ENFSI'ye Avrupa Birliği (AB)'ne üye ülke lâboratuvarları yanı sıra teknik kapasite ve personel açısından AB ölçütlerine ulaşan ancak AB üyesi olmayan ülke lâboratuvarları da üye olabilmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığının izni ve İçişleri Bakanlığının onayıyla, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı (JKDB), 1998 yılının Mayıs ayında Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılan toplantıda oy çokluğu ile üyeliğe kabul edilmiştir. Daha sonra Türkiye’den, ENFSI’ye 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü (ATE), 2002 yılında Kriminal Polis Lâboratuvarları Dairesi Başkanlığı (KPL) ve 2005 yılında ise Adlî Tıp Kurumu (ATK) üye olmuştur.

ENFSI, söz konusu faaliyetlerini üye ülke lâboratuvarlarının başkanlarından oluşan Genel Kurul, bu kurul adına ENFSI’nin çalışma esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu, adlî bilim uzmanlık alanları ile ilgili bilimsel çalışmaların yürütüldüğü 17 çalışma grubu ile sürekli veya özel bir görev için belirli süre oluşturulan ve Yönetim Kuruluna yardımcı olan Komiteler vasıtasıyla yürütmektedir

ENFSI Genel Kurulu üye lâboratuvarların başkanlarından oluşmaktadır. Genel Kurul, ENFSI’nin yıllık faaliyetleri ile uzmanlık çalışma gruplarının faaliyetlerini değerlendirmek, ENFSI’ye aday üye kurumlarının üyeliklerini görüşmek, ENFSI’nin işleyişi ile ilgili kararlar almak ve görevi sona eren yönetim kurulu üyelerini seçmek maksadıyla her yıl üye bir ülkenin ev sahipliğinde toplanmaktadır.

ENFSI Yönetim Kurulu, iki yıllığına seçilen bir başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte üç yıllığına seçilen üç üyeden olmak üzere toplam beş kişiden oluşmaktadır.