Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM)’ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi

Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi

Şikâyet veya Müracaat Dilekçelerinin Cevaplandırılması

Silah Satın Alma Belgesi Verilmesi

İthal Silah ve Menşei Belgesi Verilmesi

Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi Verilmesi

Yivsiz Av Tüfeği Fabrika Kuruluş İzin Belgesi Verilmesi

Yivsiz Av Tüfeği Fabrika Faaliyet İzin Belgesi Verilmesi

Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı Verilmesi

Trap-Skeet Atış Alanı Tabanca ve Tüfek Atış Poligonu İzin Belgesi Verilmesi

Tabanca Atış Poligonu Kuruluş İzin Belgesi Verilmesi

Trap-Skeet Atış Alanı veya Tüfek Atış Poligonu Kuruluş İzni

Atış Poligonu İşletme İzin Belgesi