Özel Güvenlik İzin Belgesi

Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Kimlik Kartı

Kayıp ve Yıpranmış Özel Güvenlik Kimlik Kartı Yenileme İşlemleri

Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartının Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına Çevrilmesi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında MKE’den Silah Satın Alma Yetki Belgesi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Fişeklerin Temini İçin Tanzim Edilen İzin Belgesi

Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Silah/Fişek Yol Nakil Belgesi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamından Çıkan veya Kadro Fazlası Silahların Devrine İlişkin Belge

Özel Güvenlik Uygulamasının Sona Erdirilmesi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı ve Yeniden Belirlenmesi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Unvan Değişikliği Durumu

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Bulundurma Ruhsatları

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Mermi Satın Alma Belgesi

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Satıcılık (Bayilik) Belgesi

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Nakil Belgesi

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

Şikâyet veya Müracaat Dilekçelerinin Cevaplandırılması

Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM)’ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması