JANDARMA İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ (JİHİDEM)’NE

YAPILAN BAŞVURU DURUMU

 

İNSAN HAKLARI İHLAL İDDİASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YILLAR

TOPLAM

2003*

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

İHLAL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN

50

83

42

23

13

12

33

47

19

13

17

352

İHLAL KAPSAMI DIŞINDA DEĞERLENDİRİLEN

97

208

180

241

310

235

202

188

148

204

456

2469

TOPLAM

147

291

222

264

323

247

235

235

167

217

473

2821

 

 

                       * JİHİDEM, 26 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.