JİHİDEM'e konu İnsan  Hakları İhlalleri nelerdir?

       İddia edilen eylemin JİHİDEM’ e konu olması için:

1.    Eylemi yapan kişinin Jandarma personeli olması,

2.    Bu Jandarma personeline yasalarla öngörülen bir görevin verilmiş olması,

3.    Eylemin görevin ifası sırasında icra edilmesi veya göreviyle ilgili olması,

4.    Bu eylemin insan onurunu incitici olması veya temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunması,

5.    Bu eylemin  Türk Ceza Kanununa, diğer Kanunlara veya ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere göre suç teşkil etmesi,

6.      Ayrıca başvurunun, iddia edilen olayın meydana geldiği tarihten itibaren suçun nev'ine göre kanuni süresi içinde yapılmış olması gerekmektedir.

 

 

 

  Geri