JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN MODERNİZASYON HEDEFLERİ

    J.Gn.K.lığının Kuvvet Yapısı ve Harekat İhtiyaçları Planı esas alınarak hazırlanan modernizasyon programında; 

    * On yıllık dönem içerisinde Kuvvet Yapısı Planında öngörülen değişiklik ve yeniliklerden kaynaklanan ihtiyaçların karşılanması,   

    * Üzerinden ses ve veri akışının güvenilir, emniyetli, süratli ve ekonomik bir şekilde yapılacağı; telli, telsiz ve bilgisayar sistemlerinin birbiriyle entegre edildiği, sayısal teknolojiyi kullanan, komuta-kontrol ve muhabere sisteminin tesisi, komuta kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat, keşif ve gözetleme (C4ISR) yeteneğinin artırılması ve geliştirilmesi, 

    * Emniyet ve asayiş hizmetlerini daha etkin olarak yerine getirmek maksadıyla; yeni imkân ve kabiliyetler kazandıran modern araç, silah, gereç ve malzemelerin tedariki,

    * J.Gn.K.lığının hareket kabiliyetinin artırılması,

    * Kadro noksanı önemli malzemelerin tamamlanması,

 

 

 

    * Malzemelerin işletme-bakım-idame ile stok ihtiyaç miktarlarının maliyet etkin olarak tespit edilmesi, 

    * Modernizasyon ve yeniden yapılanma sonucunda gerekli olacak yeni yapı ihtiyaçları ve standartların yükseltilmesi hedeflenmiştir.