FİRMA VE ÖZEL KURULUŞLARIN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA TANITIM/GÖSTERİM YAPMA TALEPLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

 

  1. J.Gn.K.lığının görev etkinliğine katkı sağlayabileceği değerlendirilen teknolojik sistem çözümlerine yönelik firma tanıtım ve gösterimleri Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından yürütülür. Tanıtım/gösterimi icra edecek firma/kuruluş tarafından, matbu talep yazısı ile Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığına başvurulur.

  1. Talep yazısına, aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

a. Müracaatı yapan firma yurt dışı veya yurt içindeki bir firmanın temsilcisi ise, hangi firmanın temsilcisi olduğunu belirtir firma yazısı,

b. Tanıtım/gösterim yapılmak istenen ürün veya hizmete ilişkin elektronik ortamda (CD veya DVD) bir sayfayı geçmeyecek özet bilgi  (firma antetli, imzalı ve detaylı bilgiye ulaşılabilecek internet bağlantı adresini içeren).

  1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından firmaya söz konusu tanıtım/gösterime ihtiyaç duyulduğunun bildirilmesi ve tanıtım/gösterimi icra edecek firma/kuruluş tarafından tanıtım/gösterim yapılmasına karar verilmesi durumunda tanıtım/gösterim tarihi karşılıklı koordinasyon ile kararlaştırılır.

  1. Tanıtım/gösterim tarihi belirlenmesine müteakip, tanıtımı/gösterimi icra edecek firma/kuruluş, tanıtım/gösterim icra ücreti olarak 1.800 TL’yi,

a. Merkezde İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığının (J.Gn.K.lığı adına) TR18 0000 1001 0000 0350 1540 38 IBAN numaralı hesabına,

b. Taşrada ise ilgili Muhasebe/Mal Müdürlüklerine yatırarak buna ilişkin vezne alındısına, gelirin İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığının TR18 0000 1001 0000 0350 1540 38 IBAN (Vergi Kimlik Numarası 483 055 14 34)  numaralı hesabına ait olduğunu yazar.

  1. Firma/kuruluş, icra ücretine ilişkin vezne alındısını Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığına (Beştepe/ANKARA) teslim eder. Tanıtım ve gösterimin beraber icra edilmesi durumunda da tek icra ücreti ödenir. J.Gn.K.lığı tarafından firma/kuruluştan tanıtım/gösterim talebinde bulunulması halinde ise icra ücreti alınmaz.

  1. İcra günü belirlendikten sonra mücbir sebepler nedeniyle tanıtım/gösterim tarihinin değiştirilmesi söz konusu olursa, katılımcılara haber verilebilecek yeterli süre öncesinden en seri vasıta ile bilgilendirme yapılır.

  1. Tanıtım/gösterimi icra edecek firma/kuruluş personel listesi, yabancı personel pasaport fotokopileri, bilgisayar marka ve seri numaraları ile malzeme listesi faaliyetten en az bir hafta önce J.Gn.K.lığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

  1. Tanıtım/gösterimi icra edecek firma/kuruluş tarafından tanıtım/gösterimin yapılacağı ortama cep telefonu getirilmesine, sesli ve görsel kayıt yapan cihazlar ile kayıt yapılmasına, fotoğraf çekilmesine, katılımcıların bilgilerinin alınmasına müsaade edilmez.

  1. Tanıtım/gösterimin J.Gn.K.lığına ait herhangi bir bina/tesis dışında yapılacak olması durumunda katılımcıların gösterim alanına götürülmeleri firma/kuruluş tarafından sağlanır.

 

EK: Talep Yazısı