İKİLİ ASKERİ İLİŞKİLER KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 

1.            Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan yıllık İkili Askeri İlişkiler Uygulama Planları çerçevesinde;

a.       Üst düzey ziyaretler, 

b.       İnceleme ziyaretleri, 

c.       Yerinde eğitim faaliyetleri,  

ç.       Güvenlik ve Eğitim İşbirliği Anlaşma/Protokollerin akdedilmesi gibi faaliyetler icra edilmektedir.

 

2.      J.Gn.K.lığınca 2004 - 2013 yılları arasında ikili askeri ilişkiler kapsamında (37) ülke ile faaliyet icra edilmiştir.