GENEL

1. Güvenlik kavramının uluslar arası bir boyut kazanması, terör örgütlerinin faaliyetlerini kendi ülke sınırları dışına taşımaları, bu alanda faaliyet gösteren güvenlik kuruluşlarının diğer ülkelerin kuruluşlarıyla işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

2. Bunun sonucu olarak; Jandarma Genel Komutanlığı, uluslar arası güvenlik organizasyonlarında yer alma, dost ve müttefik ülkelerle ikili ve çoklu ilişkiler tesis etme çabalarını arttırarak devam ettirmektedir.

3. Jandarma Genel Komutanlığı; halen yabancı ülke jandarma teşkilatları (kolluk kuvvetleri) ve  Uluslararası Kuruluşların (BM, NATO, AGİT, KEİ  BMMYK  vb.) ilgili organları arasında işbirliğine dayalı bir Dış İlişkiler Vizyonuna sahiptir.

4. Jandarma Genel Komutanlığının dış ilişkiler kapsamında icra ettiği faaliyetleri aşağıda yer alan ana başlıklar altında toplamak mümkündür.

     a. Askeri ve Güvenlik Alanında Eğitim İşbirliği Faaliyetleri;

        (1) Yerinde Eğitim Faaliyetleri,

        (2) Misafir Askeri Personele Yönelik Faaliyetler,

        (3) Diğer Eğitim Faaliyetleri.

     b. Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Faaliyetleri,

     c. Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK) Faaliyetleri,

     ç. İkili Askeri İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler,

     d. Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları Kapsamında Yürütülen Faaliyetler.