BARIŞI DESTEKLEME VE KORUMA HAREKÂTI

1.         J.Gn.K.lığı, dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve bölgesel barışın yeniden tesisi maksadıyla; BM, AB ve NATO bünyesinde icrâ edilen Barışı Destekleme ve Koruma (BDK) Harekâtına katılım sağlamaktadır.

2.         Hâlen Afganistan, Kosova ve Bosna-Hersek’de icrâ edilen BDK Harekâtına J.Gn.K.lığınca birlik ve personel görevlendirmek suretiyle katkı sağlanmaktadır. Söz konusu ülkelerde halen (116) Jandarma personeli görev yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.         Bu kapsamda;

 

            a.         NATO tarafından Afganistan’da yürütülen Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti Harekâtı kapsamında, toplam (116),

            b.         NATO ve AB tarafından Bosna-Hersek’te icrâ edilen ALTHEA Harekâtı kapsamında; (53),

            c.         NATO kapsamında Kosova’da icrâ edilen KFOR Harekâtında (14) Jandarma personeli görev yapmaktadır.