BARIŞI DESTEKLEME VE KORUMA HAREKÂTLARI

 

  1. J.Gn.K.lığı, dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve bölgesel barışın yeniden tesisi maksadıyla; BM, AB ve NATO bünyesinde icra edilen Barışı Destekleme ve Koruma (BDK) Harekatına katılım sağlamaktadır.

  2. Halen Afganistan ve Bosna-Hersek’de icra edilen BDK Harekatına J.Gn.K.lığınca birlik ve personel görevlendirmek suretiyle katkı sağlanmaktadır. Söz konusu ülkelerde halen (65) Jandarma personeli görev yapmaktadır.

  3. Bu kapsamda;

  4. a. NATO tarafından Afganistan’da yürütülen Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti Harekatı kapsamında; toplam (61),

    b. NATO ve AB tarafından Bosna-Hersek’te icra edilen ALTHEA Harekatı kapsamında; (4),

  5. Ayrıca, J.Gn.K.lığı yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, Azerbaycan Dahili Koşunlar Komutanlığına (25) kişilik Türk Jandarma Eğitim Timi ile yerinde eğitim desteğine devam etmektedir.