UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

 

1. Yasal mevzuat :

J.Gn.K.lığı, narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerini;

a.5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

b.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

c.5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

ç.2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun,

d.3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun,

e.5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunlar çerçevesinde yürütmektedir.

2. İcra Edilen Faaliyetler:

a.Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile yasadışı ekim suçlarının önlenmesi, izlenmesi ve araştırılması görevleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki KOM birimleri marifetiyle yürütülmektedir.

b.J.Gn.K.lığı sorumluluk bölgesinde, son (5) yılda (2011-2015) (19.487) uyuşturucu madde kaçakçılığı olayı meydana gelmiş, bu olaylarda (30.284) şüpheli ile birlikte, (5.6) ton eroin, (256) ton esrar, (3) kg morfin, (2.7) ton kimyasal madde ve (3) milyon adet sentetik tablet ele geçirilmiştir.

c.Uyuşturucu maddeler ile mücadele eden birimlerde görevli personelin uzmanlık eğitimlerine büyük önem verilmektedir. KOM Daire Başkanlığı tarafından her yıl, İl Jandarma Komutanlıkları KOM birimlerinde görevli personele “Uyuşturucu ile Mücadele” kursu verilmektedir. Ayrıca İstanbul ve Van illerinde bulunan bilgisayar destekli eğitim araçları kullanılarak yerinde eğitim faaliyetleri icra edilmektedir.

ç.Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede etkinliği artırmak maksadıyla suç analizleri yapılmakta, suç ve suçlu profilleri çıkarılmakta, suçluların kullandıkları yöntemler ve güzergâhlar tespit edilmekte ve bu tespitler doğrultusunda ast birlikler yönlendirilmektedir.

d.Suçla mücadelede; diğer kolluk kuvvetleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanmaktadır.

e.Öte yandan ikili ve uluslararası anlaşmalar ile ulusal mevzuat çerçevesinde yabancı ülke makamları ve bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlarla irtibatlı olarak mücadeleye devam edilmektedir. Bu kapsamda, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı (DEA), AB Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi (EMCDDA), Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu (INCB), Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı İle Mücadele Eden Ulusal Kolluk Kuruluş Bölüm Başkanları (HONLEA), BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK), Paris Paktı, Orta ve Yakındoğu Yasadışı Uyuşturucu Ticareti Alt Komisyonu (OYUTAK) ile işbirliği yapılmaktadır.

 

 

  Geri