NARKOTİK VE PSİKOTROP MADDELERLE MÜCADELE

 

1.  Yasal mevzuat :

J.Gn.K.lığı, narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerini;

     a.  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

     b.  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

     c.  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

     ç.  2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun,

     d.  3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun,

     e.  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunlar çerçevesinde yürütmektedir.

2.  İcra Edilen Faaliyetler:

     a. Narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ile yasadışı ekim suçlarının önlenmesi, izlenmesi ve araştırılması görevleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde İl J.K.lıkları bünyesindeki KOM birimleri marifetiyle yürütülmektedir.

     b.  J.Gn.K.lığı sorumluluk bölgesinde, son (5) yılda (2008-2012) (16.131) narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olayı meydana gelmiş, bu olaylarda (25.232) şüpheli ile birlikte, (9) ton eroin, (184) ton esrar, (56) kg morfin, (4,5) ton kimyasal madde ve (613) bin adet sentetik tablet ele geçirilmiştir.

     c.  Ayrıca uluslararası işbirliği kapsamında, gerçekleştirilen istihbarî bilgi paylaşımı neticesinde Avusturya, Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan ülkelerinde toplam (702.5) kg eroinin yakalanması sağlanmıştır.

     ç.  Narkotik ve psikotrop maddeler ile mücadele eden birimlerde görevli personelin uzmanlık eğitimlerine büyük önem verilmektedir. Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından her yıl, İl J.K.lıkları KOM birimlerinde görevli personele “Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ile Mücadele” kursu verilmektedir. Ayrıca İstanbul ve Van illerinde bulunan bilgisayar destekli eğitim araçları kullanılarak yerinde eğitim faaliyetleri icra edilmektedir.

     d. Narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ile mücadelede etkinliği artırmak maksadıyla suç analizleri yapılmakta, suç ve suçlu profilleri çıkarılmakta, suçluların kullandıkları yöntemler ve güzergâhlar tespit edilmekte ve bu tespitler doğrultusunda ast birlikler yönlendirmektedir.

    e.  Suçla mücadelede; diğer kolluk kuvvetleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanmaktadır.

    f.   Bunun yanında Türkiye’de görevli (24) ülkeden (50) Narkotik İrtibat Görevlisi ile işbirliği yapılmakta ve karşılıklı bilgi paylaşımının gerçekleştirildiği “Narkotik İrtibat Görevlileri Toplantıları’’na düzenli olarak iştirak edilmektedir.

    g. Öte yandan ikili ve uluslararası anlaşmalar ile ulusal mevzuat çerçevesinde yabancı ülke makamları ve bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlarla irtibatlı olarak mücadeleye devam edilmektedir. Bu kapsamda, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı (DEA), AB Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi (EMCDDA), Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kurulu (INCB), Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı İle Mücadele Eden Ulusal Kolluk Kuruluş Bölüm Başkanları (HONLEA), BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK), Orta ve Yakındoğu Yasadışı Uyuşturucu Ticareti Alt Komisyonu (OYUTAK) ile işbirliği yapılmaktadır.

    ğ. Söz konusu uluslararası işbirliği kapsamında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile birlikte “Kırsal Alan Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” yapılmış, proje sonucunda “Kırsal Alan Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Planı” hazırlanmış ve İçişleri Bakanının onayını müteakip ilgili Bakanlık ve Kurumlara yayımlanarak yürürlüğe konulmuş, uygulama planındaki hedefler doğrultusunda sorumlu kurumlarla çalışmalar sürdürülmektedir.        

 

 

  Geri