EĞİTİM FAALİYETLERİ

1.  Personel Eğitimi:

Jandarma Genel Komutanlığınca, trafik hizmetleri ile ilgili gerek alanda, gerekse eğitim faaliyetlerinde görev alan personelin eğitimine büyük önem verilmektedir. Jandarma Trafik Timlerinde görev alacak personel, meslekte (8) hizmet yılını doldurmuş personelden ihtisas sınavı ile seçilmekte ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında (6) hafta süreli Trafik İhtisas Eğitimine tabi tutulmaktadır. “Trafik Kazalarına Müdahale Eğitimi” uygulamalı olarak Jandarma Uygulamalı Eğitim Merkezinde (JUYEM) yaptırılmaktadır.

Ayrıca, trafik hizmetleri görevlerinden (2) yıl ve daha fazla süreli uzak kalan trafik personeli ile kurs gördüğü dönem üzerinden (5) yıl geçen personele (2) hafta süreli tazeleme eğitimi verilmektedir. Personelin bilgi ve beceri seviyesini artırmak maksadıyla hizmet içi eğitimler zaman gözetilmeksizin verilmektedir.

   

Trafik personeli dışındaki personelin de trafik konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi maksadıyla, karargah ve birliklerde eğitimler düzenlenmektedir.

 

2.  Vatandaşa Yönelik Verilen Eğitimler:

Trafik kazalarının azaltılması, sürücülerin bilinçlendirilmesi, vatandaşların trafik konusunda bilgilendirilmesi maksadıyla, ülke genelinde sürücü ve yaya eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Ayrıca, trafik ve yol güvenliğine ilişkin sorunlara çözüm bulunabilmesi maksadıyla, ilgili tüm kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak çalışmalar sürdürülmektedir. 31 Temmuz 2012 tarihli ve “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık genelgesi ile bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde uygulanacak aktiviteler vasıtasıyla 2020 yılına kadar karayolu trafik ölümlerini % 50 oranında azaltmak maksadıyla başlatılan ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara görev verilen “Karayolu Güvenliği Eylem Planı”na ilişkin çalışmalar yürütülmekte ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik projelerde yer alınmaktadır.

Bu kapsamda;

-  Ulaştırma Bakanlığının koordinasyonu ve TÜVTÜRK’ün desteğiyle “Trafikte Sorumluluk Bilinci” alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar işbirliğinde; trafik güvenliği konusunda kamuoyunda farkındalık geliştirilmesi, trafik kazalarından doğan can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik koruyucu önlemlerin alınması maksadıyla 04 Mayıs 2010 tarihinde başlatılan “Trafikte Sorumluluk Hareketi”,

-  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin; trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri ve ilgili mevzuat konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, kapasitelerinin geliştirilmesi maksadıyla, J.Gn.K.lığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK arasında 05 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan protokol ile hayata geçirilen “İyi Dersler Şoför Amca”,

-  Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı çerçevesinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinatörlüğünde Polonya-Litvanya ortaklığı ile tehlikeli malların karayolu ile taşınması konusunda uygulanacak politikaları içeren bir stratejinin hazırlanması, ilgili personelin eğitilmesi, Türk mevzuatının AB mevzuatı ile uyumlaştırılması ve tehlikeli malların karayoluyla taşınmasına ilişkin denetim, kontrol ve uygulanmasına yönelik bir model hazırlanması maksadıyla 27 Mayıs 2014 tarihinde başlatılan “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek”,

-  Tarımsal faaliyetlerin arttığı dönemlerin öncesinde ve dönem içerisinde gerekli tedbirlerin alınması, denetimlerin artırılması, bilişim teknolojisi araçları ve diğer duyuru ve bilgilendirme yöntemleriyle toplumun bilgilendirilmesi maksadıyla 03 Haziran 2013 tarihinde başlatılan “Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı” projelerine ilişkin faaliyet ve çalışmalar sürdürülmektedir.