EĞİTİM FAALİYETLERİ

1.  Personel Eğitimi:

Jandarma Genel Komutanlığınca, trafik hizmetleri ile ilgili gerek alanda, gerekse eğitim faaliyetlerinde görev alan personelin eğitimine büyük önem verilmektedir. Jandarma Trafik Timlerinde görev alacak personel, meslekte (8) hizmet yılını doldurmuş personelden ihtisas sınavı ile seçilmekte ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde (JSGA) (6) hafta süreli Trafik İhtisas Eğitimine tabi tutulmaktadır. “Trafik Kazalarına Müdahale Eğitimi” uygulamalı olarak Jandarma Uygulamalı Eğitim Merkezinde (JUYEM) yaptırılmaktadır.

Trafik hizmetleri görevlerinden (2) yıl ve daha fazla süreli uzak kalan trafik personeli ile kurs gördüğü dönem üzerinden (5) yıl geçen personele Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde (2) hafta süreli tazeleme eğitiminin yanı sıra personelin bilgi ve beceri seviyesini artırmak maksadıyla hizmet içi eğitimler zaman gözetilmeksizin verilmektedir.

   

Ayrıca, Mesleki Gelişim Programı kapsamında, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde (2) hafta süreli “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Denetim Kursu” verilmektedir.

Trafik personeli dışındaki personelin de trafik konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi maksadıyla, karargah ve birliklerde eğitimler düzenlenmektedir.

 

2.  Vatandaşa Yönelik Verilen Eğitimler:

Trafik kazalarının azaltılması, sürücülerin bilinçlendirilmesi, vatandaşların trafik konusunda bilgilendirilmesi maksadıyla, ülke genelinde sürücü ve yaya eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

   

Trafik ve yol güvenliğine ilişkin sorunlara çözüm bulunabilmesi maksadıyla, ilgili tüm kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak çalışmalar sürdürülmektedir. 31 Temmuz 2012 tarihli ve “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık genelgesi ile bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde uygulanacak aktiviteler vasıtasıyla 2020 yılına kadar karayolu trafik ölümlerini % 50 oranında azaltmak maksadıyla başlatılan ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara görev verilen “Karayolu Güvenliği Eylem Planı”na ilişkin çalışmalar yürütülmekte ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik projelerde yer alınmaktadır.

Bu kapsamda;

-  Ulaştırma Bakanlığının koordinasyonu ve TÜVTÜRK’ün desteğiyle “Trafikte Sorumluluk Bilinci” alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar işbirliğinde; trafik güvenliği konusunda kamuoyunda farkındalık geliştirilmesi, trafik kazalarından doğan can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik koruyucu önlemlerin alınması maksadıyla 04 Mayıs 2010 tarihinde başlatılan “Trafikte Sorumluluk Hareketi”,

-  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin; trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri ve ilgili mevzuat konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, kapasitelerinin geliştirilmesi maksadıyla, J.Gn.K.lığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK arasında 05 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan protokol ile hayata geçirilen “İyi Dersler Şoför Amca” projelerine ilişkin faaliyet ve çalışmalar sürdürülmektedir.