JANDARMA TARAFINDAN KORUNAN TESİSLER

Milli ekonomiye veya devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dâhi olsa çalışmadan alıkonulmaları halinde ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak kamuya ait bazı kritik tesislerin güvenliği Jandarma birlikleri tarafından özel koruma ve kollama tedbiri alınmak suretiyle sağlanmaktadır.

 

Hava alanı

TV Verici İstasyonu

Baraj ve HES

 

 

 

Topkapı Sarayı 

Demiryolu Köprüsü        

Petrol Üretim ve Dolum Tesisleri

Boru Hatları