ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİ

Türkiye coğrafyasının büyük bir bölümünde emniyet ve asayiş hizmetleri Jandarma tarafından yürütülmektedir. Buna bağlı olarak, çevre kirliliği sorunlarının büyük bölümü Jandarma sorumluluk alanında meydana gelmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı, çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunmasına, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunmasına, çevre kirliliğinin önlenmesine ve çevre bilincinin geliştirilmesine son derece önem vermektedir.

Çevre Koruma Timlerinde; Tim Komutanı, Komutan Yardımcısı ve Çevre Uzmanı olmak üzere (3) personel görev yapmaktadır.

Timlerde görevli personelin seçimine büyük önem verilmektedir. Personelin, çevre konusunda bilinçli, daha önce aldığı tüm görevlerde başarılı ve çevrenin korunması görevinin sorumluluğunu taşıyabilecek kapasitede olmasına özen gösterilmektedir.

Jandarma Çevre Koruma Timleri, kendi türünde en gelişmiş son derece modern araç, teknik cihaz ve malzemelerle donatılmıştır.