CEZAEVLERİNİN DIŞ KORUMASI İLE HÜKÜMLÜ/TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİL HİZMETLERİ

 

Ceza infaz kurumlarının iç yönetiminden Adalet Bakanlığı (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü), dış koruması ile hükümlü/tutukluların sevk ve nakil hizmetlerinden Jandarma Genel Komutanlığı sorumludur.

 

10 Haziran 1930 tarihli 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile Jandarmaya geçici olarak verilen cezaevlerinin dış koruma görevi, 1983 yılında çıkartılan “2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun “Jandarmanın Genel Olarak Görevleri” başlıklı 7’nci maddesinin, “Mülki Görevleri” başlıklı “a” fıkrasında belirtilen “Jandarma; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak” hükmü ile sürekli hale getirilerek Jandarmanın mülki görevleri arasında yer almıştır.

 

2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin 2’nci Bölüm, 24 ve 37’nci maddeleri arasında belirtilen esaslar doğrultusunda ise, Jandarmanın cezaevi sevk ve nakil görevleri hükme bağlanmıştır.

 

Jandarma tarafından ülke genelindeki kapalı ceza infaz kurumlarının, dış koruması ile hükümlü/tutukluların sevk ve nakil hizmetleri; Cezaevi Birliklerince (Tabur, Bölük, Karakol), cezaevi birliği bulunmayan yerlerde ise Merkez Jandarma Karakol Komutanlıkları vasıtasıyla yürütülmektedir.

 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı (J.G.n.K.lığı) ile Adalet ve Sağlık Bakanlıkları arasında, cezaevi hizmetlerinde etkinliği artırmak maksadıyla “Cezaevleri Protokolü” yeniden düzenlenmiştir. Protokol, 26 Ocak 2017 tarihinde güncellenerek, uygulanmasına devam edilmektedir.

 

Yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, Jandarmanın cezaevleri ile ilgili görevleri özetle;

   -   Ceza İnfaz Kurumlarının dışından emniyet ve koruma tedbirleri almak,

   -   Tutuklu ve hükümlülerin adliyelere, sağlık kuruluşlarına ya da bir başka cezaevine sevk ve nakillerini yapmak, muhafazalarını sağlamak,

   -   Ceza infaz kurumlarına girmesi yasak olan silah, alet ve eşyanın bu yerlere sokulmasına engel olmak,

   -   Ceza infaz kurumu içinde, iç güvenlik personelince bastırılmayacak genel bir hareket ve kargaşa (kavga, isyan, yangın vb.) meydana geldiğinde; Cumhuriyet Başsavcısının görüşü alınarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Müdür Vekilinin veya İnfaz Koruma Memurlarının başvurusu üzerine, olaya müdahale ederek sükunu sağlamak,

   -   Muhafazasından sorumlu olduğu tutuklu ve hükümlülerin kaçmalarına meydan vermemektir.